Iaeste Avantajları

IAESTE öğrencisi olmak herşeyden önce dünya çapında sosyal, kültürel ve teknik bir bütünün bir parçası olmaktır.

IAESTE öncelikli amaç olarak teknik alanlarda staj değişimini hedefler. Fakat bunun yanında en büyük getirisi, farklı ülkelerin öğrencileri ,yani geleceğin mühendisleri, mimarları, teknik adamları ve yöneticileri arasında sosyal ve kültürel paylaşım ve yakınlaşmadır. Farklı ülkeleri tanımaya fırsat yaratarak kişisel gelişimi artırması IAESTE’nin bütün aktivite ve organizasyonlarında gözettiği amaçlardan biridir.

Yurtiçi aktivitelerinde üzerine düşen görevleri yerine getirip elemelerde yurtdışında staja gitmeye hak kazanan bir öğrencinin önünde farklı alanlarda bir çok kapı açılır. Teknik alanda öğrenim gördüğü konuda farklı bir ülkedeki sistemi tanıma ve bir süreliğine bu sistemin içinde yer alma şansını kazanan öğrenci, ülkesine döndüğünde farklı bir vizyona, daha fazla bilgiye, ve daha fazla özgüvene sahip olacaktır.

İş alanlarının ve istihdamın yeterli olmadığı ve yeni mezun olan bir öğrencinin iş bulmasının gün geçtikçe zorlaştığı ülkemizde ise farklı bir ülkeden edinilen bilgi ve beceri mutlaka ayırıcı özellik, hatta tercih sebebi olacaktır.

IAESTE’nin kurumsal yapısında yer alıp çeşitli görevlerde bulunmuş bir öğrenci demokratik bir sivil toplum kuruluşunun içinde bulunarak işbirliği içinde çalışmayı, dayanışmayı ve gönüllülük anlayışını benimseyecektir. Yönetim kademesinde görev alan öğrenciler için ise IAESTE gelecekte bulunabilecekleri konumlar için bir hazırlık olacaktır.

Bireysel bütün faydalarının yanında IAESTE’nin ülkemizin tanıtımı açısından getirileri de unutulmamalıdır. Ülkemize gelen üniversite öğrencileri gelecekte kendi ülkelerinde iyi yerlere gelmeye aday, seçilmiş insanlardır. Buradan ayrılırken akıllarında kalan Güzel Ülke TÜRKİYE düşüncesi ve dışardan görülen değil de içerden yaşanan TÜRKİYE gerçeği, birçok alanda yaşadığımız ‘yanlış imaj’ sıkıntısını azaltacak parçalardan birisi olacaktır.

Biz IAESTE öğrencileri, görev almaya istekli ve bu bütün içinde yer almak isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Güncelleme : 8.03.2017 12:28:17